Menu

Sundhed

Sundhed er også at være velplejet og friseret, trimmet ofte og få taget underuld ud

Sundhed og avl’s krav på kennel Tessdale, og Airedale Terrieren generelt som jeg opfatter det.

Der bliver gjort alt alt for lidt for Airedale Terrierens sundhed generelt i Danmark og måske i alle lande, og måske ved jeg bare ikke nok til at vide det, men jeg har undersøgt det en del, og når jeg efterspørger det i Danmark, altså i vores racegruppe, får jeg at vide, at det er der ingen grund til at beskæftige sig med, og at Airedalen generelt er en sund race.  Jeg har haft emnet sundhedsgruppe(som jeg ønskede at stå for), HD, AD, PRA, Ønskeprofil (læs mere under mentalbeskrivelse) oppe på racemødet flere gange i DTK ( Dansk  Terrier klub) men jeg har hver gang fået emnet stemt ned af de fleste andre opdrættere og råbt af. Derfor tog jeg den beslutning i 2018 at melde mig ud af DTK efter medlemskab i 22 år, da der i de år absolut intet er sket i racen på sundhedsområdet, snarere tværtimod. Jeg besluttede tidligt i mit opdrætsforløb, at da racegruppen ikke ønsker andet fra airedalen en en VG (wery Good) på udstilling, måtte jeg se mig om efter lande der har flere ambitioner for racen, og mit valg blev naturligt Tyskland som i mine øjne kører med den mest interessante avlspolitik for racen. Så jeg prøver at så godt som muligt at læne mig op af hvad de gør, og jeg har så udviet det med 2 ting mere, nemlig hjertescanning og løse knæ undersøgelser.

Jeg er af den overbevisning at mine hvalpekøbere skal have en reel mulighed for at vide hvad status de avlsdyr har jeg bruger, før de køber en hvalp. Ingen kan garentere sunde eller sygdomsfrie hunde, men jeg vil gøre mit bedste, og det mener jeg at jeg gør ved at undersøge for disse sygdomme og så vidt muligt få lagt resultatet ind på DKK’s database www.hundeweb.dk

Mine hunde er derfor undersøgt for følgende, da jeg mener at alle burde interessere sig for hvilken sundhedsstatus forældrene har til ens kommende hvalp. Jeg får resultaterne bedømt af en specialist som (hvem ønsker en hudlæge til at se på røntgenbilleder) DKK anbefaler, nemlig KU-SUND og resultaterne lægges ind på Hundeweb.dk, så der intet fordækt er. Dog er det igen op til racegruppen at stemme for at ting kan registreres. Så når jeg hjertescanner mine hunde kan det ikke reg. i databasen, og det er ikke fordi jeg ikke ønsker det, men fordi andre ikke ønsker det.

AD (albue) Røntgen- fotograferet, status er registeret på hundeweb.dk, DKK’s. database.

PL (løse knæskaller) PATELLA LUXATION, status er registreret på hundeweb.dk, DKK’s database. De unge Tessdale hunde Røntgen fotograferet for det og undersøgt manuelt inden bedøvelse, da der i USA er Airedale med Patella Luxation, og Europa importerer nogle Airedale fra USA, eller bruger sæd fra dem.

PRA ( en af de alvorlige øjensygdomme). Status er registeret på hundeweb, DKK’s database. De bliver øjenlyst/ øjen-undersøgt for 18 øjensygdomme, hvoraf nogen alvorlige og andre mindre alvorlige. PRA er en af de alvorlige da hunden bliver blind. Alle mine hunde er øjenlyst inden avl og fundet fri for PRA. I dag undersøger jeg dem hver gang inden de skal have hvalpe. Øjenhår er en ofte set faktor i racen (ca 95% i de tyske Airedale) Ingen andre Airedale bliver så vidt jeg ved øjenlyst i dk. PT er der fundet hunde med PRA i Sverige, fra finske importer der forgrener sig vidt i avlen. Raske hunde kan være bærer af genet til PRA, men det er først et reelt problem når 2 bærer parres. PT er gentest for PRA i airedale terrier ikke fundet så det eneste vi kan gøre er at øjenlyse og se at hunden er rask lige nu. Alle kan være bærer, dog er det yderst sjældent at sygdommen PRA ikke er udviklet når hunden er 8 år. Derfor kunne hunden få titlen PRA fri i hundens levetid,(i Tyskland) når den var øjenlyst og fundet fri for PRA efter den var 8 år. Gucci er 8 og fri for PRA. Alle de hanhunde jeg har brugt i min avl har været øjenlyst og fundet fri for PRA og alle mine tæver har været øjenlyst og fundet fri for PRA på tidspunktet.

Alle mine hunde er i 2017 blevet hjertescannet og specielt undersøgt for Aorta Stenosis, se mere på hver enkelt hunds side. Den dygtige dyrelæge og hjerte specialist  Ulrik Westrup har scannet dem, og han er i et samarbejde med KU-Life seience omkring et hjertescannings- program. Attest fremsendes efter ønske.

Alle mine hvalpe i 10 kuld er hvalpetestet, det er bare så spændende, se evt en hvalpetest på dvd her hos mig, og se hvor fantastisk et avlsredskab det er. Se mere på siden hvalpetest af mine hunde

I Tyskland i 2013, er det nu et KRAV at inden avl på sine Airedale skal de have fotograferet HD og AD og PRA, og udstilles med en form for en lille mental- beskrivelse. Hvilket seriøst land!! JUBII

DKK anbefaler avl på raske og velfungerende hunde fysisk som psykisk. DKK har i 2012 ændret reglerne så alle Airedale med en stambog kan få stambogsført deres hvalpe, på trods af  HD (hofte dysplasi) status D og E og AD (albue dysplasi) satus på 3. og uden de er efterset af en dommer på en udstilling. DKK holder ikke øje eller stiller krav, det er op til hvalpekøberne selv at undersøge status og stille krav til opdrætterne.

I Sverige anbefales det alle opdrættere at lade deres Airedale undersøge for HD inden avl, og at lade dem mentalbeskrive ( lille beskrivelse uden skud)